Що таке гібриди кукурудзи?

Гібрид – це організм, отриманий в результаті схрещування генетично різних батьківських форм.

Схрещуючи різні батьківські компоненти кукурудзи, можна отримати такі гібриди, які матимуть специфічні властивості – велику врожайність, високу стійкість до хвороб, здатність швидше скидати воду і тому подібне.

Батьківські форми створюють, роблячи самозапилення форм (ліній) кукурудзою в 6-8 поколіннях. Рослини таких ліній мають знижену життєздатність і продуктивність. Але при схрещуванні двох і більше таких ліній можна отримати рослину, яка навпаки матиме підвищену життєздатність. Така властивість називається ефектом гетерозису.

Важливе те, що ці властивості зберігаються тільки в першому поколінні. Якщо посадити насіння гібридної кукурудзи, зібрати урожай і наступної весни посіяти ці зібрані зерна, то урожаю можна взагалі не отримати. Тому насіння гібридів треба робити щорічно.

сбір кукурудзи

Для того, щоб отримати гібридне насіння кукурудзи, висівають її материнську і батьківську форми в співвідношенні 3 до 1.

Рослини материнської форми запилюють пилком батьківської форми. На материнській формі утворюються качани з насінням першого покоління гібриду F1. Це і є кінцевий продукт, який можна купити після його доопрацювання.

Отже, процес насінництва передбачає чотири складові:

  1. по-перше – це створення і розмноження самозапыленных ліній;
  2. далі необхідно виробити і розмножити насіння батьківських форм;
  3. потім з батьківських форм роблять насіння першого покоління;
  4. і останній етап – доопрацювання зібраного насіння на насінних заводах.

Усі ці процеси в Компанії МАЇС відбуваються в одному технологічному циклі, з відповідним контролем на кожному новому етапі насінництва. Тому ми беремо на себе відповідальність за якість нашого насіння. Отриманий організм може мати властивості, які не мають його батьки. Для створення гібридів кукурудзи використовують самоопыляемые лінії, при схрещуванні яких в різних комбінаціях проявляється ефект гетерозису.