Головна » Новини МАЇС » Нові гібриди кукурудзи для інтенсивного вирощування

Нові гібриди кукурудзи для інтенсивного вирощування

Серед різноманіття біологічних форм кукурудзи, які вирощуються в Україні, найпродуктивнішими є гібриди середньостиглої та середньопізньої груп.
Вони здатні забезпечувати високу врожайність зерна і зеленої маси, їх рослини формують сильно розвинений листостебловий апарат, потужну кореневу систему, завдяки чому вони добре відзиваються на покращення умов вирощування, зокрема на удобреність ґрунту, попередники, чистоту посівів від бур’янів, зрошення тощо.
Водночас пізні гібриди мають триваліший період вегетації порівняно зі скоростиглими, формують зерно з підвищеною вологістю на період збирання, потребують більше вологи і
поживних речовин для нормального росту й розвитку рослин. Отже, актуальним є добір гібридів, які слабо реагують на повернення холодів (для здійснення ранньої сівби), а також використання жаро- та посухостійких форм, які краще пристосовані до несприятливих умов вегетації.
Нові гібриди кукурудзи
Нові гібриди кукурудзи для інтенсивного вирощування

Існують ще технологічні особливості вирощування середньостиглих і середньопізніх гібридів, які полягають насамперед у дотриманні оптимальної густоти стояння рослин, економічно обґрунтованих доз добрив за зональністю розташування посівів, своєчасно проведеної сівби. Так, у південних регіонах передзбиральна густота середньостиглих гібридів може становити 30-40 тис./га, у північних 50-70, а в Поліссі – до 75-80 тис./га. За біологічними властивостями пізньостиглі
форми квітують пізніше скоростиглих, тож критичний за водоспоживанням період у них може припадати на час вірогідних посух, через що доцільно використовувати для посіву холодостійкі гібриди й розпочинати сівбу в оптимально ранні строки, що своєю чергою дозволить також отримати зерно з мінімальним вмістом вологи при збиранні. Вирощування середньостиглих і середньопізніх гібридів є найприбутковішим, оскільки рівень урожайності сухого зерна значно переважає операційні витрати. Останнім часом в Компанії «Маїс» (м. Синельникове) створено й зареєстровано ряд нових середньостиглих і середньопізніх гібридів, які відзначаються жаро- та посухостійкістю, швидким стартовим ростом, високою продуктивністю та інтенсивною вологовіддачею при дозріванні. За екологічним випробуванням та
виробничим досвідом ці гібриди успішно конкурують із відомими аналогами, а за економічними показниками (ціна, рентабельність, прибутковість) є найвигіднішими.

 

ДМС 3111 ( ФАО 310) – середньорослий гібрид кукурудзи зернового напряму використання. Серед гібридів цієї групи стиглості відзначається надраннім цвітінням і достиганням, тому рекомендований для вирощування на зерно в усіх агрокліматичних зонах, а у Поліссі – і на силос. Гібрид посухостійкий, добре зарекомендував себе при вирощуванні в посусі південно-східного Степу, де в стресових умовах урожайність сухого зерна не опускалася нижче 4,0-5,9 т/га. За оптимальних умов зволоження в Лісостепу гібрид ДМС 3111 здатен сформувати урожай на рівні 13,9-14,5 т/га, а силосу – 78,5-87,0 т/га. Рослини достигають на корені в стані сухого листа, помірними темпами вологовіддачі, але за оптимально ранньої сівби (t ґрунту =+10°С) вологість зерна не перевищує 17-18%. Стійкий до летючої сажки.

Гібриди кукурудзи Компанії Маїс
Гібриди кукурудзи Компанії Маїс для інтенсивних технологій вирощування

ДМС Бенефіс – середньостиглий, ФАО 320. Гібрид універсального напряму використання, може вирощуватися на зерно, у північних регіонах – і на силос. Ступінь холодостійкості – вище середнього, але з метою отримання зерна з мінімальним вмістом вологи сіяти його доцільно в оптимально ранні строки за температури ґрунту +10°С. Достигає в стані зеленого листа, вологовіддача помірна. Рослини мають добре розвинену листову поверхню, тому доцільно висівати його з оптимальною густотою стояння. Гібрид інтенсивного типу, добре відзивається на дію підвищених доз добрив та інтенсивні заходи технології, стійкий до дії препаратів на основі сульфонілсечовини за умови дотримання регламентів їх застосування. Рослини формують добре виповнений качан з крупним зерном, маса 1000 зерен понад 350 г.

2017 року в виробничому випробуванні в Чернігівській області сформував урожайність сухого зерна 9,95 т/га з передзбиральною вологістю 25,1%. Потенціал урожайності у рослин гібрида ДМС Бенефіс – 15,5 т/га.
ДМС Гранд – середньостиглий, ФАО 340. Простий міжлінійний гібрид, рослини у нього вирівняні за висотою і ступенем достигання. Завдяки підвищеній посухостійкості може вирощуватися в зоні Степу і Лісостепу на зерно, у Поліссі – на силос. Достигає у стані зеленого листа, має помірний ступінь вологовіддачі зерном, тому його доцільно сіяти за температури ґрунту +10°С. Гібрид дуже добре відзивається на застосування інтенсивних заходів технології, рекомендований також для вирощування на зрошенні. Стійкий до загущення, яке не має перевищувати 10-12%, при цьому стабільно формується
по 1 качану на рослині. При зрідженні посіву проявляються компенсаторна здатність і може формуватися по 2 качана на рослині. За оптимальних умов зволоження і достатнього рівня живлення
потенціал урожайності зерна може сягати 15,0 т/га, силосу – 94,0 т/га. Гібрид ДМС Гранд має достатньо високе співвідношення врожайності сухого зерна з його передзбиральною вологістю, тому його вирощування є найрентабельнішим.
ДМС 3411 – середньостиглий, ФАО 340. Гібрид універсального напряму використання – на зерно і силос. Придатний для вирощування в ресурсозбережних або мінімізованих технологіях. Холодостійкість у цього гібрида вище середнього, сіяти його доцільно в оптимально ранні строки за температури ґрунту +10°С. Достигає в стані зеленого листа з помірною вологовіддачею зерном. При дозріванні обгортки качанів розкриваються. В Степу гібрид дозріває рано і в середині вересня за умови ранньої сівби може сформувати зерно з вологістю 17-19%, в Поліссі – 25-26%. Гібрид ДМС 3411 відзначається посиленою жаро- та посухостійкістю, здатен формувати високий рівень урожайності зерна. Потенціал продуктивності в Степу – 12,5 т/га, в Лісостепу – 14,9 т/га, в Поліссі – 15,0 т/га. 2016 року в господарствах Чернігівської обласі (Дружба нова, СТОВ «Нива») при випробуванні цього гібрида було отримано 11,06-12,9 т/га сухого зерна, а передзбиральна вологість його становила 25,4-25,9%.

Гібриди кукурудзи для високих врожаїв
Гібриди кукурудзи для високих врожаїв

Візир – середньостиглий, ФАО 350. У групі середньостиглих гібридів Візир займає провідне місце за ознаками стійкості до несприятливих чинників середовища. Завдяки високій холодостійкості та стартовому росту його насіння можна висівати за температури +9-10°С, що загалом позитивно позначається на рості й розвитку рослин, а також на зниженні вологості зерна в кінці вегетації. Гібрид жаро- і посухостійкий, в умовах посухи 2017 року в Степу його врожайність зерна становила 64,4-70,2 ц/га. Гібрид стійкий до летючої сажки. Добре відзивається на внесення добрив, проте може вирощуватися й за ресурсозбережних технологій. Достигає в стані живих листків, може використовуватися для вирощування на силос. Гібрид Візир має здатність до інтенсивного висихання зерна при дозріванні, є лідером в середньостиглій групі. Потенціал урожайності зерна цього гібрида в Степу – 11,6 т/га, в Лісостепу – 16,1 т/га, в Поліссі – 16,3 т/га.ДМС 3709 – середньостиглий, ФАО 370. Гібрид призначений для вирощування переважно на силос, хоча в степовій і лісостеповій зонах може забезпечувати достатньо високі врожаї зерна. За ступенем холодостійкості та стартових темпів росту займає середнє положення, тому висівати його доцільно в оптимальні строки за температури ґрунту +10-12°С. Гібрид придатний для вирощування за ресурсозбережною технологією. Достигає в стані живих листків, водночас швидко втрачає вологу із зерна при дозріванні. Стійкий до летючої сажки. Рослини формують великий качан із товстим стрижнем, що в період посухи сприяє процесам метаболізму. Гібрид ДМС 3709 жаро- і посухостійкий, довго зберігає життєздатність листків і продовжує процеси фотосинтезу. За потенціалом продуктивності гібрид здатен
формувати урожайність зерна на рівні 13,0-15,8 т/га.
ДМС 4014 – середньостиглий, ФАО 390. Гібрид зернового напряму використання, призначений для вирощування в Степу на зрошенні і в Лісостепу в районах з достатніми ресурсами тепла. Добре відзивається на інтенсивні технологічні заходи. Висівати його доцільно за оптимальних строків сівби (tґрунту =+10-12°С). Достигає в стані сухих листків та інтенсивно втрачає вологу при дозріванні.
Гібрид жаро- і посухостійкий, проте найвищу продуктивність забезпечує за оптимального зволоження на зрошенні. Урожайність зерна сягає 15,2 т/га.

ДМС 4011 – середньопізній, ФАО 400. Гібрид призначений для вирощування на силос, а в південних регіонах на зрошенні – і на зерно. Рослини цього гібрида достатньо посухостійкі, тривалий час підтримують життєздатність листків і достигають в зеленому стані. Інтенсивність висихання зерна у нього помірна, проте зернова частка у силосній масі достатньо висока і добре засвоюється тваринами. Рослини високорослі, мають добре розвинену листову поверхню, стебло не грубе, достатньо товсте, не схильне до полягання.
Санрайз – середньопізній, ФАО 440. Гібрид тривалого терміну вегетації, призначений для вирощування переважно на силос, на зрошенні – і на зерно. Формує потужну листостеблову масу, коренева
система дуже розвинена і розгалужена. Листки широкі, м’ясисті, верхні над качаном розташовані під кутом 27-28°, напіверектоїдного типу. Може витримувати деяке загущення в посіві, але не більше ніж на 10-12%. Вирощувати цей гібрид можна за ресурсозбережних і мінімізованих технологій, висівати в оптимально ранні строки (tґрунту = +10°С). за таких умов гібрид Санрайз здатен забезпечити урожайність силосу на рівні 90-93 т/га, а сухого зерна – 11-15 т/га.

Отже, за біологічними властивостями й господарськоцінними ознаками середньостиглі і середньопізні гібриди кукурудзи селекції компанії «Маїс» є найбільш економічно вигідними для вирощування на зерно і силос в інтенсивному землеробстві, а деякі з них – і в ресурсозбережних або мінімізованих технологіях. Зростання частки пізньостиглих форм у структурі гібридного складу створюють передумови стабільного і вигідного виробництва зерна і силосу.
СІЙТЕ ДОБРО!

Юрій Пащенко,
доктор сільськогосподарських наук,
професор