Попередники – це рослини, які росли на полі в попередньому році. Якщо правильно вибирати черговість розміщення культур на полі (сівозміни), можна регулювати забезпеченість грунту вологою, кількість поживних речовин для рослин, покращувати структуру грунту. Також за допомогою сівозмін можна боротися із засміченістю, шкідниками і хворобами рослин.

Кращі попередники для кукурудзи – це ті культури, які:

  • залишають після себе велику кількість вологи в грунті;
  • залишають найменшу кількість насіння однорічних і дворічних бур’янів, а також коренів багаторічних бур’янів;
  • не мають спільних з кукурудзою хвороб і шкідників.

Гірші попередники – ті культури, які:

  • споживають велику кількість вологи і поживних речовин з грунту;
  • є розповсюджувачами хвороб і шкідників кукурудзи;
  • культури, після яких в грунті залишаються токсичні виділення кореневої системи рослини кукурудзи, що пригнічують розвиток.

Кукурудзу по кукурудзі можна вирощувати на одному і тому ж полі декілька років підряд. Проте, щоб уникнути ушкодження рослин хворобами і шкідниками, рекомендується через кожні 3-5 років міняти посіви на такому полі іншою культурою.

Для різних природно-кліматичних зон вплив попередників має різну силу. Наприклад вплив на влаго забезпечення грунту в Полісся – мінімальне, але в Степу вони сильно впливають на цей показник.

Кращими попередниками для кукурудзи в Степу являється озима пшениця, зернобобові культури і багаторічні трави. Гірші – соняшник, сорго і суданська трава.

Лучшие предшественниками в регионах Лесостепи – озимые и яровые колосовые культуры, зернобобовые, многолетние травы, а в зоне достаточного увлажнения еще и сахарная свекла.

Для регіонів Полісся кращими є озимі культури, картопля, люпин, льон і кукурудза.

Негативний вплив в регіонах Лісостепу і Полісся можна мінімізувати агротехнологічними роботами.

Нижче в таблиці наведені приклади попередників, які роблять позитивний і негативний вплив :

Попередники кукурудзиСтепЛісостепПолісся
Кращі попередникиозима пшениця
зернобобові культури
багаторічні трави
озимина і ярина колосові
зернобобові культури
картопля
кукурудза
цукровий буряк (райони достатнього зволоження)
озимина
картопля
люпин
льон
кукурудза
коренеплоди
Задовільні попередникидруга озимина після пари
ячмінь
кукурудза на зерно
силос
цукровий буряк (райони недостатнього і нестійкого зволоження)овочеві і кормові коренеплоди
Несприятливі попередникисуданська трава
сорго
соняшник