Společnost Mais si zvolila za své poslání zaujmout pozici:

 • lídra na světovém trhu se semeny, zasloužit si pověst spolehlivého partnera a pomoci nasytit lidstvo v 21. století;
 • šiřitele inovativních úspěchů zemědělské vědy a výroby ve světě;
 • nositele ideálů dobra, lidskosti a produktivity.

Naše hodnoty

Stálí zákazníci – uspokojování neustále rostoucí poptávky a snaha předčit jejich pozitivní očekávání – jsou ukazatelem dynamické stability a spolehlivosti. Osobní odpovědnost a poctivost vůči zákazníkům při poskytování objektivních a úplných informací a profesionální pomoci.

Duch inovací je nejdůležitější složkou pro dosažení konkurenční výhody. Přítomnost odborníků společnosti s nestandardním typem myšlení nám umožňuje neustále nacházet důležitá vědecká, technická a manažerská řešení.

Rovnováha mezi demokratičností a kontrolou stavu věcí umožňuje harmonizovat lidskou svobodu a osobní odpovědnost každého jednotlivce.

Etika – ve všech oblastech činnosti: věda, výroba, marketing.


Fakty, na které jsme hrdí:

Společnost Mais jako první z národních výrobců osiva kukuřice:

 • přešla na vlastní šlechtění osiva s uzavřeným cyklem výroby od vzniku až po prodej produktu;
 • začala využívat půdní kontrolu kvality osiva v zimních školkách v Indii a Chile;
 • získala patenty na vlastní hybridy kukuřice;
 • stala se členem Americké asociace producentů osiva ASTA.

Společnost Mais má mezi národními výrobci osiva kukuřice největší:

 • celkovou kapacitu osivářských závodů;
 • podíl na segmentu národního trhu s osivy hybridů kukuřice;
 • počet odběratelů osiva hybridů kukuřice první generace.

Společnost Mais má mezi národními výrobci osiva kukuřice nejvyšší:

 • potenciální výnos zrna a siláže u hybridů;
 • odolnost hybridů vůči suchu a horku;
 • klíčivost a energii vzcházení osiva;
 • kompetentnost a odpovědnost odborníků.

Historie společnosti Mais

1992 – Založení zemědělské společnosti “Mais”

1993 – Zahájení vlastních šlechtitelských programů
1994 – Pronájem a provoz osivárenského závodu
1995 – Tři hybridy kukuřice, na které Mais získal status “udržovatele”, byly zapsány do Státního rejstříku odrůd Ukrajiny.
1996 – V procesu restrukturalizace podniku byla laboratoř šlechtění a osivářství kukuřice vyčleněna jako samostatný útvar.
1997 – Uvedení do provozu mlátičky palic originální konstrukce, vyvinuté technickým oddělením Mais, která zajišťuje šetrné mlácení semen kukuřice.
1998 – “Mais” zcela odkoupil první osivárenský závod.
1999 – “Mais” se stal členem Americké asociace producentů a prodejců osiva ASTA.
2000 – Zahájení šlechtitelských prací v zimních školkách v Indii.
2001 – Laboratoř šlechtění a osivářství zahájila práce na rozšíření genetického výzkumu a aplikovaných šlechtitelských programů.

Mais se stává Vědecko-výrobní farmou “Společnost MAIS”.
2002 – Získání prvních patentů na hybridy kukuřice na Ukrajině. Podepsání dohod o tvůrčí spolupráci a vzdělávání personálu s předními institucemi Ukrajinské akademie zemědělských věd.

Vytvoření oddělení zahraničního obchodu.
2003 – Využití inovativního systému osivářství. Produkty a služby společnosti Mais jsou chráněny ochrannou známkou ®. Zahájení oficiálních odrůdových zkoušek v Rusku, Bělorusku, Lotyšsku a Estonsku.

2004 – “Mais” kupuje druhý osivárenský závod. Provedení ekologických zkoušek svých hybridů kukuřice ve Francii.
2005 – “Mais” kupuje elektronicko-optický třídič “Scanmaster” od firmy “Satake”.

Zahájení odrůdových zkoušek v Pákistánu.
2006 – Sortiment komerčních hybridů společnosti “Mais” zahrnuje 27 položek.

Oficiální registrace prvních hybridů “Mais” v Rusku a Bělorusku.
2007 – Společnost “Mais” se stává lídrem v exportu osiva kukuřice mezi ukrajinskými výrobci.
2008 – Nákup třetího osivárenského závodu.
2009 – Instalace inovativní verze zařízení německé firmy “Petkus” pro zpracování osiva.

Zahájení výroby osiva slunečnice na základě licence francouzské firmy “Maisadour”.
2010 – Zahájení zkoušek hybridů kukuřice na území Evropské unie.

Provedení oficiální registrace a genetické pasportizace rodičovských forem nových a perspektivních hybridů.
2011 – Sortiment komerčních hybridů kukuřice společnosti “Mais” zahrnuje 56 položek pro osivářský trh Ukrajiny a 17 vzorků pro export.
2012 – Poprvé provedeny zkoušky hybridů kukuřice v Severní Americe a vysety zimní šlechtitelské školky v Severní Americe. Zahájení zkoušek s realizací programů šlechtění a osivářství kukuřice v podmínkách kapkové závlahy Severní stepi Ukrajiny.
2013 – Provedení srovnávacích zkoušek hybridů kukuřice v podmínkách kapkové závlahy. Zahájení programu zavádění technologie kapkové závlahy pro výzkumná šlechtitelská pole, jakož i pro výrobní osivářské pozemky rozmnožování rodičovských forem a komerčních hybridů kukuřice.
2014 – V rejstříku Evropské unie registrovány první dva hybridy kukuřice společnosti Mais.

Zahájení realizace programu šlechtění cukrové kukuřice.
2015 – Uvedení do provozu nového osivárenského závodu v Dněpropetrovské oblasti s vybavením značky “Westrup” (Dánsko).
2016 – Šlechtění cukrové kukuřice. Zahájení ekologických zkoušek hybridů kukuřice v Číně.
2018 – Společnost Mais zahajuje realizaci strategie zvyšování počtu distributorů. Zahájení spolupráce se společností “Universal Trade Company” v Bělorusku, která se za tři roky stává největším dodavatelem osiva hybridů kukuřice společnosti Mais v této zemi.

2019 – Export osiva do Kazašské republiky

2020 – Zahájení exportu osiva hybridů kukuřice společnosti Mais do Evropské unie.

2021 – Vytvoření hybridu supersladké kukuřice DMS Šafrán.

2022 – V podmínkách plnohodnotné války Ruska proti Ukrajině otevíráme novou šlechtitelskou stanici v Ternopilské oblasti.

2023 – Spuštění nejnovějšího osivárenského závodu na Ukrajině. Poprvé bylo osivo společnosti Mais prodáno do České republiky a Belgie.