Українські чорноземи мають високий вміст гумусу і поживних речовин. Але цього недостатньо для того, щоб отримувати урожаї, які здатні давати сучасні гібриди кукурудзи.

Для чого і як вносити добрива при вирощуванні гібридів кукурудзи

Застосування добрив збільшує урожаї зерна до 25а також зберігає баланс поживних речовин і гумусу в грунті. Найбільш важливими для кукурудзи є азот (N), фосфор (P), калій (K), кальцій (Ca) і сірка (S). Але відсутність достатньої кількості мікроелементів може негативно впливати на розвиток рослини. Наприклад, вона дуже реагує на нестачу цинку (Zn), якого за період вегетації поглинає 350-400 г/га.

На формування 1 тонни основної продукції кукурудза використовує з грунту 23 кг/т азоту, 10 кг/т фосфору і 21 кг/т калію. Недолік цих макроелементів відповідно не дозволить кукурудзі сформувати прогнозований урожай.

Для того, чтобы рассчитать необходимые дозы удобрений, лучше сначала сделать агрохимический анализ состава почвы. Имея такие данные, дозу удобрений рассчитывают по формуле:

Д = В * Н * ДО

де Д – доза діючої речовини азотних, фосфорних або калійних добрив в кг/га
У – планований урожай в ц/га
Н – нормативи витрат поживних речовин на формування 1 ц урожаю (азот – 1,9; фосфор – 1,3; калій – 0,9)
До – коефіцієнт рівня забезпеченості грунту поживними речовинами (низький – 1,3, середній – 1,0; підвищений – 0,7, високий – 0,5).

Якщо немає такого аналізу, використовують усереднені показники доз мінеральних добрив. Вони розрізняються залежно від типу грунту і кліматичних зон.

У регіонах Степи під кукурудзу рекомендується вносити азоту 45-60, фосфору 45-60, калію 30.

У Лісостепи азот – 90, фосфор – 90, калій – 60.

На Полісся рекомендують такі дози мінеральних добрив : азот – 90-120, фосфор – 60-90, калій – 60-90.

Якщо заздалегідь на полі застосовувалися органічні добрива, дозу мінеральних можна зменшити на 25-30.

Мінеральні добрива вносяться у декілька етапів: головний (восени під основну обробку грунту, або навесні під культивацію) при посіві (у рядки) і підгодівлі (у фазу 3-5 або 6-7 листків).

Фосфорно-калійні добрива краще вносити під основну обробку грунту. У посушливих регіонах азотні добрива вносяться під основну обробку разом з фосфорно-калійними добривами.

У вологіших регіонах азотні добрива можна вносити навесні під культивацію.

На початковому етапі зростання рослини кукурудзи вимагають додаткового фосфорного живлення. Тому при посіві потрібно вносити фосфорні добрива з розрахунку 10-15 кг на гектар діючої речовини.

Система добриваСтепЛісостепПолісся
Органічна система30 т/га40 т/га50 т/га
Органо-мінеральна30 т/га N45Г45До3040 т/га N60Г60До4550 т/га N60Г60До60
МінеральнаN45-60Р45-60До30N90Р90До60N90-120Р60-90До60-90
Співвідношення N :Р:К1 : 1 : 0,5-0,71 : 1 : 0,71 : 0,7 : 0,7
Вапнування кислих грунтів при рН < 5,5
МикроелементыКомплексонаты в хелатній формі (Реаком Р, 4-5 л/га)

Застосування:

  • з осені (основне внесення), переважно фосфор (Р) і калій (К)
  • навесні (локально, урозкид азот (N) або NРК під ранньовесняну культивацію
  • припосівне внесення Р10-15 чи N10-15Р10-15До10-15