Українські чорноземи мають високий вміст гумусу і поживних речовин. Але цього недостатньо для того, щоб отримувати урожаї, які здатні давати сучасні гібриди кукурудзи.

Для чого і як вносити добрива при вирощуванні гібридів кукурудзи

Застосування добрив збільшує урожаї зерна до 25а також зберігає баланс поживних речовин і гумусу в грунті. Найбільш важливими для кукурудзи є азот (N), фосфор (P), калій (K), кальцій (Ca) і сірка (S). Але відсутність достатньої кількості мікроелементів може негативно впливати на розвиток рослини. Наприклад, вона дуже реагує на нестачу цинку (Zn), якого за період вегетації поглинає 350-400 г/га.

На формування 1 тонни основної продукції кукурудза використовує з грунту 23 кг/т азоту, 10 кг/т фосфору і 21 кг/т калію. Недолік цих макроелементів відповідно не дозволить кукурудзі сформувати прогнозований урожай.

Для того, щоб розрахувати дози добрив, треба зробити агрохімічний аналіз грунту. Тоді дозу добрив розраховують за формулою:

Д = У * Н * ДО

де Д – доза діючої речовини азотних, фосфорних або калійних добрив в кг/га
У – планований урожай в ц/га
Н – нормативи витрат поживних речовин на формування 1 ц урожаю (азот – 1,9; фосфор – 1,3; калій – 0,9)
До – коефіцієнт рівня забезпеченості грунту поживними речовинами (низький – 1,3, середній – 1,0; підвищений – 0,7, високий – 0,5).

Якщо немає такого аналізу, використовують усереднені показники доз мінеральних добрив. Вони розрізняються залежно від типу грунту і кліматичних зон.

У регіонах Степи під кукурудзу рекомендується вносити азоту 45-60, фосфору 45-60, калію 30.

У Лісостепи азот – 90, фосфор – 90, калій – 60.

На Полісся рекомендують такі дози мінеральних добрив : азот – 90-120, фосфор – 60-90, калій – 60-90.

Якщо заздалегідь на полі застосовувалися органічні добрива, дозу мінеральних можна зменшити на 25-30.

Мінеральні добрива вносяться у декілька етапів: головний (восени під основну обробку грунту, або навесні під культивацію) при посіві (у рядки) і підгодівлі (у фазу 3-5 або 6-7 листків).

Фосфорно-калійні добрива краще вносити під основну обробку грунту. У посушливих регіонах азотні добрива вносяться під основну обробку разом з фосфорно-калійними добривами.

У вологіших регіонах азотні добрива можна вносити навесні під культивацію.

На початковому етапі зростання рослини кукурудзи вимагають додаткового фосфорного живлення. Тому при посіві потрібно вносити фосфорні добрива з розрахунку 10-15 кг на гектар діючої речовини.

Система добриваСтепЛісостепПолісся
Органічна система30 т/га40 т/га50 т/га
Органо-мінеральна30 т/га N45Г45До3040 т/га N60Г60До4550 т/га N60Г60До60
МінеральнаN45-60Р45-60До30N90Р90До60N90-120Р60-90До60-90
Співвідношення N :Р:К1 : 1 : 0,5-0,71 : 1 : 0,71 : 0,7 : 0,7
Вапнування кислих грунтів при рН < 5,5
МикроелементыКомплексонаты в хелатній формі (Реаком Р, 4-5 л/га)

Застосування:

  • з осені (основне внесення), переважно фосфор (Р) і калій (К)
  • навесні (локально, урозкид азот (N) або NРК під ранньовесняну культивацію
  • припосівне внесення Р10-15 чи N10-15Р10-15До10-15